Xem giỏ hàng “SONY VGN C, Series (ANH ) Màu Đen, Màu Trắng” đã được thêm vào giỏ hàng.