Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470

Máy công ty mua cho nhân viên dòng Dell Vostro 5470, sau một thời gian sử dụng thì bắt đầu bung ốc bản lề, bể vỏ. LaptopXANH được tin tưởng để Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470. Hình ảnh trước khi sửa chữa

Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470 Sửa Bản Lề và Thay Vỏ Laptop DELL Vostro 5470

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *