Vệ sinh Laptop Lenovo Ideapad 700 15ISK, 2 Fan

Chi tiết Vệ sinh Laptop Lenovo Ideapad 700 15ISK, 2 Fan Lớn, dòng này tản lớn, 2 fan, vệ sinh sạch sẽ khe gió, và bụi ở fan là ok. Bôi keo tản nhiệt mới, máy sẽ mướt như lúc mới mua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *